Spectra Gases China (Linde)

Shenzhen, 518048, China

Tel: +86 755 61356498

Spectra Gases China (Linde)
Business Details
Address
  • Guangpu Tezhong Qiti Gongsi
  • Fuhua Yilu
  • Zhuoyue Dasha Room 1606
  • Shenzhen, 518048
  • China
Contact
  • Tel: +86 755 61356498
  • Fax: +86 755 61356496