Air Products & Chemicals China

Zhangjiang High-Tech Park, Shanghai, 201203, China

Tel: +86 2138 962000

Air Products & Chemicals China
Business Details
Address
  • East Wing, Floor 1
  • Building #88, Lane 887
  • Zu Chong Zhi Rd.
  • Zhangjiang High-Tech Park, Shanghai, 201203
  • China
Contact
  • Tel: +86 2138 962000
  • Fax: +86 2150 803333